Wyprawa na obczyznę. (Dokończenie)

J. [Jan] Rzewnicki

Poradnik Językowy 6-7/1929 s. 84-87
Dział: Wyprawa na obczyznę