["Tygodnik Handlowy", 1929 (14 czerwca), nr 24]

J. S.

Poradnik Językowy 6-7/1929 s. 98-99
Dział: Pokłosie (z czasopism)