Na gorącym uczynku ["Kurier Warszawski" 1929 , nr 84-88; "Współpracownik". Miesięcznik dla praktyki administracyjnej, biurowej itd., luty 1929 (Poznań)]

J. S.

Poradnik Językowy 8/1929 s. 115-118
Dział: Na gorącym uczynku