Z dokumentów urzędowych ["Monitor Polski" nr 223, 1929 (27 września)]

Red. [Redakcja]

Poradnik Językowy 9/1929 s. 133-135
Dział: Z biur urzędowych