Maskarada językowa ["Przegląd Wieczorny"]

[Redakcja]

Poradnik Językowy 9/1929 s. 135-136
Dział: Rozmaitości

Wyrażenia:
osobnia - loża