Sprostowanie

[Redakcja]

Poradnik Językowy 9/1929 s. 136-136
Dział: Sprostowania

Wyrażenia:
transubstancjacja