Z prac Bogdana Suchodolskiego [Bogdan Suchodolski, O kulturze, "Oświata i Wychowanie" I, z. 3, s. 275-304; Doba współczesna, "Pamiętnik Warszawski" z. 3, s. 42-58]

K. [Kazimierz] Król

Poradnik Językowy 1/1930 s. 11-12
Dział: Pokłosie (z dzieł)