Odpowiedź na artykuł J. Siatkowskiego: Stosunek pracy zespołowej do indywidualnej w „Atlasie ogólnosłowiańskim” (w związku z publikacją B. Falińskiej, Leksyka dotycząca hodowli na mapach „Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego”, I. Substantiva, II. Verba i adiectiva, Białystok 2001)

Barbara Falińska

Poradnik Językowy 2/2009 s. 77-86
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki