Tadeusz Ulatowski, Uczta Dozorców. Powieść, Warszawa 1929

St. Sk. [Stanisław Skalski]

Poradnik Językowy 1/1930 s. 12-14
Dział: Pokłosie (z dzieł)