Osobliwości ["Kurier Warszawski"; Gazeta Polska"]

[Redakcja]

Poradnik Językowy 1/1930 s. 14-14
Dział: Osobliwości - Curiosa