Włodzimierz Perzyński, Wiosna. Powieść, wyd. II, Warszawa [b. r. w.]

St. Sk. [Stanisław Skalski]

Poradnik Językowy 2/1930 s. 29-29
Dział: Pokłosie (z dzieł)