Marcin Miodek, Niemcy. Publicystyczny obraz w „Pionierze” / „Słowie Polskim” 1945–1989, Wrocław 2008

Irena Kamińska-Szmaj

Poradnik Językowy 2/2009 s. 93-95
Dział: Recenzje