Herminia Naglerowa, Matowa kresa, Warszawa 1929

St. Sk. [Stanisław Skalski]

Poradnik Językowy 3/1930 s. 47-48
Dział: Pokłosie (z dzieł)