Jak piszą w Gdyni? ["Dziennik Gdyński"; "Express Portowy"]

Cz. [Czesław] Rokicki

Poradnik Językowy 4/1930 s. 49-52
Dział: Artykuły