Wyprawa na obczyznę. (Dokończenie)

Jan Rzewnicki

Poradnik Językowy 4/1930 s. 55-57
Dział: Wyprawa na obczyznę