Kronika [Herman Löns, Zwierzęta patrzą na nas, Warszawa 1930]

K. [Kazimierz] Król, Wacław Woyde

Poradnik Językowy 4/1930 s. 62-63
Dział: Kronika