XXVII Kurs dla Polonistów Włoskich [Warszawa, 21 stycznia - 10 lutego 2001]

Ryszard Michalik

Poradnik Językowy 9/2001 s. 51-52
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki