Magdalena Pastuchowa, Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny, Katowice 2008

Ewelina Kwapień

Poradnik Językowy 2/2009 s. 95-101
Dział: Recenzje