Podmiot w języku i kulturze, red. Jerzy Bartmiński i Anna Pajdzińska, Lublin 2008

Marzena Stępień

Poradnik Językowy 2/2009 s. 101-106
Dział: Recenzje