Bohdan Pawłowicz, Pionierzy. Powieść, Warszawa 1930

St. Sk. [Stanisław Skalski]

Poradnik Językowy 6-7/1930 s. 99-100
Dział: Pokłosie (z dzieł)