Skąd się bierze nikotyna, mansarda, gobelin, tatersal, szrapnel, bojkot i t. d. ["Przegląd Wieczorny"]

[Redakcja]

Poradnik Językowy 6-7/1930 s. 103-104
Dział: Rozmaitości