O formę nazwisk rodowych żeńskich

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 8/1930 s. 105-108
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-in/-yn-ino-anka-ówna/-ewna-owa/-ewa-ski-cki-ina/-ynaadiunkt/adiunktka