Stanisław Wasylewski, Na końcu języka, Poznań 1930

J. Rz. [Jan Rzewnicki]

Poradnik Językowy 8/1930 s. 118-120
Dział: Nowe książki