Stanisław Wasylewski, Na końcu języka, Poznań 1930. (Dokończenie)

J. Rz. [Jan Rzewnicki]

Poradnik Językowy 9/1930 s. 134-136
Dział: Nowe książki