Na gorącym uczynku ["Kurier Warszawski" 1929, 1930; "Kronika Farmaceutyczna" 1929; "Monitor Polski" 1929; "Kurier Łódzki" 1929]

S. S. [Stanisław Skalski]

Poradnik Językowy 10/1930 s. 144-145
Dział: Na gorącym uczynku