Henryk Weigt, Czy koniecznie księgowość? Przyczynek do słownictwa handlowego, Kraków 1930

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 10/1930 s. 148-148
Dział: Nowe książki