Spis wyrazów i zwrotów objaśnionych lub omówionych w roczniku XXV „Poradnika”

[Redakcja]

Poradnik Językowy 10/1930 s. 149-152