Karygodne nowatorstwo

Red. [Redakcja]

Poradnik Językowy 1/1931 s. 3-4
Dział: Uwagi

Wyrażenia:
jasłki - jasełka