E.M. [Erich Maria] Remarque, Na Zachodzie bez zmian, przeł. Stefan Napierski, Warszawa 1929

K. K. [Kazimierz Król]

Poradnik Językowy 2/1931 s. 24-24
Dział: Pokłosie (z dzieł)