28. Postać dokonana czy niedokonana? 29. Należność a należytość? 30. Oszustny czy oszukańczy? 31. Polny a polowy? 32. Skrzypaczka czy skrzypczyni? 33. Ministerium a ministerstwo? 34. Wypadek a przypadek? 35. Obce czy swojskie? 36. Wnioskować czy wznioskować? 37. Wnoszę na... 38. Po złotemu... 39. Takie coś 40. Czekać za kim?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 3/1931 s. 38-44
Dział: Zapytania i odpowiedzi