Władysław Orkan, Wskazania, [Warszawa 1930]

K. [Kazimierz] Król

Poradnik Językowy 3/1931 s. 45-46
Dział: Pokłosie (z dzieł)

Wyrażenia:
pokrywać się