Ewa Szelburg-Zarembina, Zuch. Powieść dla dzieci, Warszawa 1931

K. [Kazimierz] Król

Poradnik Językowy 3/1931 s. 46-47
Dział: Pokłosie (z dzieł)