Polski język łowiecki. (Dokończenie)

[Redakcja]

Poradnik Językowy 3/1931 s. 47-48
Dział: Rozmaitości