Prasa a język. (Odczyt wypowiedziany w dniu 19. II. 31 w Tow. Poprawności Języka Polskiego)

J. [Jan] Rzewnicki

Poradnik Językowy 4/1931 s. 49-52
Dział: Artykuły