41. Maturyczny czy maturalny? 42. Turecki czy turkowski? 43. Grudniówna czy Grudzieniówna? 44. Akcent w zwrocie ku nam? 45. Doktor czy doktór? 46. Jadł czy jad? (wymowa) 47. Otworzony czy otwarty? 48. Srogi a surowy? 49. Daj cukierek czy cukierka? 50. Wiara w bożków czy w bożki? 51. Podejrzewać czy podejrzywać? 52. Strugać, płókać? - odmiana cz. ter. 53. Tamten - tamty; każden - każdy? 54. Ofiarnością - stanął? 55. Dziupło - dziupla czy dziupla? 56. Udały czy udany? 57. Od miejscowości Tychy - tyskie czy tychowskie? 58. Jak brzmi dopełniacz l.mn. od czytelnia?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 4/1931 s. 54-58
Dział: Zapytania i odpowiedzi