Wariantywność czasowników a norma słownikowa

Marek Ruszkowski

Poradnik Językowy 3/2009 s. 68-74
Dział: Artykuły i rozprawy