Polsko-russkoj slovar, sostavlen pod reddakcijej Joz. Krasnogo, Moskwa 1931 [Польско-русский словарь, составлен под редакцией Юзефа Красного, Москва 1931 ]

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 8/1931 s. 120-120
Dział: Nowe książki