Stanisław Pawłowski, Francja. Kraj i ludzie, Lwów-Warszawa 1931

K. [Kazimierz] Król

Poradnik Językowy 1/1932 s. 17-18
Dział: Pokłosie (z dzieł)