Powstanie i pierwsze dwa lata działalności Towarzystwa Poprawności Języka Polskiego

Adam Ant. [Adam Antoni] Kryński, Cz. [Czesław] Rokicki

Poradnik Językowy 1/1932 s. 22-24
Dział: Od Administracji