Sprawozdanie z XLVI Kursu Języka Polskiego i Kultury Polskiej zorganizowanego przez Instytut „Polonicum” Wydziału Polonistyki UW

Magdalena Foland-Kugler

Poradnik Językowy 9/2001 s. 52-53
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki