Ze spraw T-stwa P. J. P.

[Redakcja]

Poradnik Językowy 2/1932 s. 42-43
Dział: Różne