Życie społeczne w zwierciadle zwrotów językowych

Stanisław Szober

Poradnik Językowy 3/1932 s. 48-50
Dział: Artykuły