Gustaw Olechowski, Wódz. Powieść o Józefie Piłsudskim, Warszawa-Poznań 1929

K. [Kazimierz] Król

Poradnik Językowy 3/1932 s. 59-59
Dział: Pokłosie (z dzieł)