O przyimku u i o rzeczach ogólniejszych

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 5-6/1932 s. 86-89
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
u telefonu