Jeszcze o formach typu wykonywam, wykonuję, wykonywuję

Zofia Derwiszówna

Poradnik Językowy 5-6/1932 s. 89-91
Dział: Roztrząsania