Petar Petrović Njegoš, Górski wieniec, przeł. Henryk Batowski, Warszawa 1932

K. [Kazimierz] Król

Poradnik Językowy 5-6/1932 s. 100-101
Dział: Pokłosie (z dzieł)