Z humorystyki językowej

J w.

Poradnik Językowy 5-6/1932 s. 106-107
Dział: Z mimowolnej humorystyki językowej