Adam Antoni Kryński 1844 — 1932 [+ zdjęcie]

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 9-10/1932 s. 149-151
Dział: Wspomnienia pośmiertne