Roman Zawiliński 1855 — 1932

Jan Rzewnicki

Poradnik Językowy 9-10/1932 s. 152-154
Dział: Wspomnienia pośmiertne