Eufemistyczne przekształcenia wyrazów i zwrotów

Stanisław Szober

Poradnik Językowy 9-10/1932 s. 155-157
Dział: Artykuły